Etiket: darvin

Təkamül mexanizmləri:Təbii Seçmə-1

Təkamül mexanizmləri:Təbii Seçmə-1

Təkamül nəzəriyyəsi, təkamülün bir nəticəsi olaraq növlərin dəyişməsini və yeni növlərin meydana gəlməsini, təkamülə təsir edən faktorları və mexanizmləri ilə açıqlayan nəzəriyyədir və müasir dövrdə onun şübhə altına alınmasının əsas ...