Etiket: desima nədir

A kapella nədir? / Musiqi Terminləri

Desima nədir? / Musiqi Terminləri

Desima (lat. decima – onuncu) – 1. 10 pilləyə bərabər interval; 10 rəqəmi ilə işarə olunur; çox zaman mürəkkəb interval kimi oktava + tersiya olaraq izah edilir. Böyük desima (b.10) 8 tondan, kiçik desima (k.10) 7½ ...