Etiket: din

Müdrikliyə Gedən Yol

Müdrikliyə Gedən Yol

  Fritiz Heinemann tərəfindən "ekzistensialist hərəkat ideyasının atası" kimi təsvir olunan Karl Cesprs 1950-ci ildən etibarən “ekzistensialist filosof” adlandırılmağı istəmədi. Amma buna paralel olaraq o, ekzistensializmin əsas prinsipinə sadiq qalmağa ...

Epistemologiya fəlsəfəsi və mövzusu

Epistemologiya fəlsəfəsi və mövzusu

Epistemologiya sözü yunanca “epistemo” bilik, məlumat, “logos” təlim sözlərinin birləşməsiylə yaranmışdır. Adından da göründüyü kimi, bu fəlsəfə qolu biliyin nə olması ilə, onun necəliyi ilə maraqlanır. Epistemologiya fəlsəfəsi bizə elmi, ...