Etiket: Engels

Məkan və zaman  anlayışı

Məkan və zaman anlayışı

Məkan və zaman məsələsi fəlsəfə tarixində müxtəlif mənalarda izah edilmişdir. Bir çox filosoflar məkan və zamanı varlığın obyektiv xüsusiyyəti hesab edirlər, başqaları isə onları bizim dünyanı qavramağımızı xarakterizə edən sırf ...

Məntiq tarixinə giriş

Məntiq tarixinə dair, məntiqin mənşəyi və insan zehni ilə əlaqəsindən başlayaraq klassik məntiq ədəbiyyatı,  sonra da müasir məntiq yanaşmaların təqdim edildiyi “Məntiq tarixi” yazı seriyamızın ilk qismi olan qısa bir ...