Etiket: Entropiya

Müşahidə

Müşahidə

Alov neçə kilodur? Otağımızdakı işığı bir yerə yığsaq həcmi nə qədər olar? Dərsliklərdə maddələrin aqreqat hallarından bəhs edərkən: "Maddələr bərk, maye, qaz halında mövcuddurlar. (plazma halı da var, fəqət biz ...

Termodinamika və Entropiya

Termodinamika və Entropiya

Termodinamika və Entropiya Xülasə: İşin əsas məqsədi müasir fizikadan istifadə edərək zamanın nə olması və bir oxunun varlığı, təbiətdə düzənsizliyin artması və bunun fizikadakı qarşılığının tapılmasından ibarətdir. Zamanı idarə etmək, ...