Etiket: FƏlsəfə

Sorn Kyerkeqor – Mövcud olma və İroniya

Sorn Kyerkeqor – Mövcud olma və İroniya

Sorn Kyerkeqor (Soren Kierkegaard, 1813-1855) Kopenhagendə, Napoleon müharibələrindən sonrakı depressiya zamanında anadan olmuşdur. Onun atası Qərbi Yutlandiyanın yoxsul rayonundan idi. Buna baxmayaraq, o, iqtisadi böhran şəraitində öz işlərini heç də pis ...

Məntiq tarixinə giriş

Məntiq tarixinə dair, məntiqin mənşəyi və insan zehni ilə əlaqəsindən başlayaraq klassik məntiq ədəbiyyatı,  sonra da müasir məntiq yanaşmaların təqdim edildiyi “Məntiq tarixi” yazı seriyamızın ilk qismi olan qısa bir ...

Epikürçülük Cərəyanı

Epikürçülük Cərəyanı

Epikürçülük insanda qorxu hissini yenməyi və xoşbəxtliyə yetişdirməyi hədəfləyən, e.ə. 342-270-ci illər arasında yaşamış antik yunan filosofu Epikürün düşüncələri əsasında ellinizm və Roma mədəniyyətlərinin hakim olduğu zamanda yayılmış fəlsəfi cərəyandır. ...

Fəlsəfi Skeptizm Antik Dövrdə

Fəlsəfi Skeptizm Antik Dövrdə

Skeptizm, başqa adı ilə Şübhəçilik hellinizm və Roma dönəmində geniş şəkildə yayılmış fəlsəfi məktəblərdən biri kimi təşəkkül tapmışdır. Bu görüşün ardıcılları obyektiv reallığın dərk olmasının mümkünlüyünü şübhə altında olduğunu irəli ...

Cəhalət nədir?

Cəhalət nədir?

Cəhalət sözününün nə mənaya gəldiyi və bu anlayışın özündə nəyi ehtiva etdiyi haqqında çoxumuzun ümumən bilgisi var, baxmayaraq ki, bəziləri bu anlayışı öz subyektiv həqiqətlərinə uyğunlaşdıraraq izah verməyə çalışırlar. Bəs ...

Qısaca: Materializm Nədir?

Qısaca: Materializm Nədir?

Materializm - adından da göründüyü kimi təbiətdə və kainatda olan bütün hadisələrin maddə və onun törəmələri olduğunu və var olan hər şeyin fizika qanunları çərçivəsində baş verdiyini önə sürür. Yəni ...

Page 1 of 2 1 2