Etiket: heraklit

HERAKLİT VƏ PARMENİDİN FƏLSƏFƏSİ

HERAKLİT VƏ PARMENİDİN FƏLSƏFƏSİ

Yunan fəlsəfəsinin ilk dövrlərində bir çox filosoflar heç bir fəlsəfi məktəbə bağlı olmayaraq müstəqil şəkildə fəaliyyət göstərmişdirlər. Onlardan biri də Heraklit (Rusca səslənmədə verilmişdir. Dünya dillərinin çoxunda onu latın səslənməsinə ...