İşığı necə görürük

Organizing history by tags.

Karl Saqan – İşıq, necə görürük, rənglər əslində nədir.

Karl Saqanın “Milyardlarla və Milyardlarla” kitabından bir hissə. İşıq bir çox yöndən bir dalğa kimi hərəkət edir. Məsələn, qaranlıq bir otaqda işığın bir-birinə paralel iki...