Etiket: Karl Marks

Karl Marks

TARİXİ MATERİALİSTCƏSİNƏ ANLAMAQ

Köhnə materializmin ardıcıl olmadığını, natamam və birtərəfli olduğunu başa düşdükdən sonra Marks bu qənaətə gəlmişdi ki, ”cəmiyyət haqqındakı elmi materializm zəmininə uyğunlaşdırmaq və bu zəminə uyğun surətdə yenidən qurmaq” lazımdır.Materializm ...