Etiket: karl qustav yunq

İnduksiya və Deduksiyanın qarşılıqlı əlaqəsi

Kafi əsas qanunu nədir?

Kafi əsas qanunu Formal-məntiqi qanunlar içərisində bu qanun da mühüm yer tutur və digər qanunlarla sıx əlaqədədir, onunla dialektik vəhdət təşkil edir. Əgər fikir müəyyənlik xassəsinə (eyniyyət qanununda olduğu kimi) ...

Karl Qustav Yunqu necə oxumalı?

Karl Qustav Yunqu necə oxumalı?

Karl Qustav Yunq yaradıcılığının öyrənilməsində bir neçə mübahisəli məqam və versiya mövcuddur. Yunqu oxumağa nədən başlamağı konkret demək çətindir. Bəzilərinə görə avtobioqrafiyasından, başqa birilərinə görə, "Tavistok mühazirələri"ndən, üçüncülərə görə isə ...