Etiket: Katatoniya melumat

Məntiqə Giriş. Məntiqin mövzusu nədir?

İradə pozuntuları

Qarşıya qoyulmuş məqsədə nail olmaq əzminə iradə deyilir. Insan qarşısına hər hansı bir məqsəd qoyarkən onu şüurlu sürətdə təhlil edir, əsaslandırır. Motiv adlanan bu hadisə iradənin əsas cəhətidir. Insanın iradi ...