kosmos

Organizing history by tags.

Platon, Plotin və Sartr…

Kainat nə qədər böyük və onun müxtəlifliyi nə qədər çox olsa da, o hər şeyi ehtiva edən ilahi bir qüvvənin...

Roma məktəbi və Plotin

Roma məktəbinin və ümumiyyətlə, yeni-platonçuluğun ilk filosofu Ammonius Sakkas (lat. Ammonius Saccas; e.ə 175—242) hesab edilir. O, xristian ailəsində tərbiyə almışdır....

İyirminci əsrdə elm

"Tanrının əsərlərinin universal gözəlliyini və qüsursuzluğunu öz bütünlüyü içində qavraya bilmək üçün bütün kainatın davamlı və tamamilə azad bir irəliləmə içində olduğunun fərqinə varmalıyıq....

Dünya niyə fırlanır?

Əslində, sadəcə Dünya deyil, digər planetlər də, peykləri də, Günəş də, Günəş sistemi də, qalaktikalar da fırlanır. Bütün bu fırlanmaların nə zaman, nə üçün...

Sadəcə hava ilə yaşayan qəribə bakteriya kosmosda həyat tapmağın açarı ola bilər

İndiyə qədər tapılmış ilk hava yeyən bakteriya. Elm adamları canlıların ən dayanıqlısı olan və sadəcə havadakı kimyəvi maddələrlə həyatda qala bilən yeni bir bakteriya növü...

NASA kosmosda elektronları dinləyir

Kosmos nə boş, nə də səssizdir. Məkan texniki cəhətdən vakuum olsa da maqnit və elektrik sahələri ilə idarə olunan enerji hissəciklərini ehtiva edir və...