Etiket: Kvarta (lat. quarta – dördüncü) – 1. 4 pillə həcmində interval