Etiket: Kvinta (lat. quinta – beşinci ) – 1. 5 pillə həcmində interval