məntiqin xəritəsi

Organizing history by tags.

Məntiqin funksiyaları və əhəmiyyəti

Cəmiyyətin ən zəruri tələbatlarından meydana gəlmiş və onunla birlikdə inkişaf edən məntiq elmi öz növbəsində cəmiyyətə təsir edir. Məntiqin cəmiyyətdə sosial məqsədi və rolu...