Etiket: mistisizm

Panteizm Nədir?

Panteizm Nədir?

Panteizm Nədir? Panteizm yunanca “hər şey”anlamına gələn Pan və Allah anlamına gələn “ Theos” kəlimələrinin birləşməsindən əmələ gəlmişdir . Panteos anlayışından əldə edilən və daha sonra Panteos sözünün sonuna- izm ...