Etiket: Nihilizm

Nihilizm və tarixinə qısa baxış

Nihilizm və tarixinə qısa baxış

Nihilizm fəlsəfi bir düşüncə tərzi olub, həyatın, ümumən varlığın obyektiv mənasının, məqsədinin və gerçək dəyərinin olmadığını, bütün varlığa mənanı, məqsədi və dəyəri yükləyənin bizlər olduğunu bildirir. Yəni məna, məqsəd və ...

Emil Michel Cioran: Nihilizm haqqında

Emil Michel Cioran: Nihilizm haqqında

Emil Michel Cioran: Rumıniyalı yazar. (8 aprel 1911 Răşinari, Rumıniya - 20 iyun 1995-Paris) filosof və tanınmış XX əsr ritorik sintezcisidir. Əsərlərinin bir hissəsini Fransız bir hissəsini isə Rumınca qələmə almışdır. Nihilist deyiləm. Elə olduğum ...

Alber Kamyu: Absurd və İntihar

Alber Kamyu: Absurd və İntihar

Fəlsəfənin bircə ciddi problemi var: intihar. Həyatın yaşamağa dəyib-dəymədiyinə qərar vermək elə fəlsəfənin ən başlıca sualına cavab verməkdir. Bütün başqa problemlər ikinci dərəcəlidir: dünyanın üç ölçülü olması da, təfəkkürün doqquz ...