Etiket: Nyuton

Psixoloji eqoizm niyə diqqət çəkir?

Psixoloji eqoizm niyə diqqət çəkir?

Psixoloji eqoizm bizim bütün hərəkətlərimizin şəxsi maraqlarımıza əsaslandığı haqqında nəzəriyyyədir. Bu baxışlar bir çox filosoflar tərəfindən - Tomas Hobbsdan (Thomas Hobbes) Fridrix Nitsşeyə (Friedrich Nietzsche) qədər təsdiqlənmişdir və hətta, bəzi ...

Müşahidə

Müşahidə

Alov neçə kilodur? Otağımızdakı işığı bir yerə yığsaq həcmi nə qədər olar? Dərsliklərdə maddələrin aqreqat hallarından bəhs edərkən: "Maddələr bərk, maye, qaz halında mövcuddurlar. (plazma halı da var, fəqət biz ...