Psixoloji Aaraşdırmalarda Qadınlar

Organizing history by tags.

Qadın psixologiyasının tarixi

Psixologiya tarixi araşdırıldıqda digər sahələrdə olduğu kimi edilən əhəmiyyətli işlərin əksəriyyətinin kişilər tərəfindən və kişilər üçün olduğu bəllidir. Kişilərin lehinə olan ictimai quruluşa görə...