qlükuroniltransferaza

Organizing history by tags.

Yenidoğulmuşların sarılığı nədir? / Ensiklopedik bilgi

Yenidoğulmuşların sarılığı fizioloji prosesdir. Adətən yenidoğulma dövrünün ilk günlərində körpələrdə sarılıq müşahidə edilir və bu vəziyyət 10-15 gün ərzində keçib gedir. Lakin yarımçıq doğulmuş...