Etiket: Refleks

Refleks nədir? / Ensiklopedik bilgi

Refleks- müxtəlif təsirlərə qarşı orqanizmin sinir sisteminin iştirakı ilə verdiyi cavab reaksiyasıdır. İstənilən reflektor reaksiyanı törədən amil orqanizmə xarici və ya daxili mühitdən təsir göstərən stimuldur (qıcıqdır). Refleksin sinir sisteminin ...

Sinir sistemi. 1-ci hissə: Refleks

Sinir sistemi. 1-ci hissə: Refleks

İntibah dövründə dinin nüfuzunun azalmasından sonra və elmin inkişafı ilə Avropa alimləri təbiət hadisələrinə materialist izah verməyə başlamışdılar. Buna misal olaraq,  İohan Keplerin və Qalileo Qalileyin səma cisimlərinin hərəkətini, Uilyam ...