Etiket: rentgenoqrafiya haqqinda

Rentgenoqrafiya nədir? / Ensiklopedik bilgi

RENTGENOQRAFİYA Rentgenoqrafiya üsulu müayinə edilən obyektin rentgen şüaları ilə şəklinin çəkilməsinə deyilir. Bu üsulun üstün cəhətlərindən biri odur ki, rentgenoskopiyada görünməyən kiçik və incə dəyişikliklər rentgenoqramda asanlıqla aşkar edilir. Ona ...