Etiket: roma

Epikürçülük Cərəyanı

Epikürçülük Cərəyanı

Epikürçülük insanda qorxu hissini yenməyi və xoşbəxtliyə yetişdirməyi hədəfləyən, e.ə. 342-270-ci illər arasında yaşamış antik yunan filosofu Epikürün düşüncələri əsasında ellinizm və Roma mədəniyyətlərinin hakim olduğu zamanda yayılmış fəlsəfi cərəyandır. ...

Fəlsəfi Skeptizm Antik Dövrdə

Fəlsəfi Skeptizm Antik Dövrdə

Skeptizm, başqa adı ilə Şübhəçilik hellinizm və Roma dönəmində geniş şəkildə yayılmış fəlsəfi məktəblərdən biri kimi təşəkkül tapmışdır. Bu görüşün ardıcılları obyektiv reallığın dərk olmasının mümkünlüyünü şübhə altında olduğunu irəli ...

Qədim Romada Seksualizm

Qədim Romada Seksualizm

Roma imperiyası , Cümhuriyyətin qurulmasından, qərbdə imperatorluğun çöküşünə qədər 1000 il davam eden böyük bir imperiyadır. Bu uzun dövr ərzində, Roma hər şeyə həddən artıq sahib olduğu kimi seksualizmə də ...