Etiket: Salvador Dali

Salvador Dali Parisdə

Salvador Dali Parisdə

"Dali Parisdə" 1926-cı ilin aprel ayında, Dali incəsənətin qəlbinin döyündüyü şəhər olan Parisə getdi. Louvre Muzeyinə (fransızca tələffüzü: ) baş çəkdi və böyük ustaları araşdırdı. Bu avangard mənzərə ...

Sürrealizmə giriş

Sürrealizmə giriş

Sürrealizm fransız sözü olub, bədii fikirdə reallığın fövqündə dayanmaq  deməkdir. İlk dəfə 1918-ci ildə fransız şairi Qiyom Apolliner yazdığı bir məqalədə estetika tarixində sürrealite (fövqəlgerçəklik) anlayışını işlətmişdir. Apollinerə görə, sürrealizm ...

Sürrealizm və beyin

Sürrealizm və beyin

Sürrealizm.İnstinktdən şüura keçid. Ötən əsr incəsənətinin  ən sonuncu cərəyanı olan Sürrealizm cərəyanı simvolizm,ekspressionizm və dadaizmin təsiri altında yaranmışdır.Təxminən əsrin 20-ci illərindən etibarən Fransada təşəkkül tapmış bu cərəyana sürrealizm terminini ilk ...