Etiket: tarix

Karl Marks

TARİXİ MATERİALİSTCƏSİNƏ ANLAMAQ

Köhnə materializmin ardıcıl olmadığını, natamam və birtərəfli olduğunu başa düşdükdən sonra Marks bu qənaətə gəlmişdi ki, ”cəmiyyət haqqındakı elmi materializm zəmininə uyğunlaşdırmaq və bu zəminə uyğun surətdə yenidən qurmaq” lazımdır.Materializm ...

XVIII əsr astronomiyası

  Astronomiya qədim və qədim olduğu qədər də dərin bir elmdir. Keçmişə baxdıqda dövrlər arası astronomiya inkişaf və dinamikliyini daha da yüksəltmə prosesi keçirdib. Zamanla yeni addımlar atan astronomiya elmi ...

Page 2 of 2 1 2