Etiket: Termodinamikanın ikinci qanunu

Termodinamika və Entropiya

Termodinamika və Entropiya

Termodinamika və Entropiya Xülasə: İşin əsas məqsədi müasir fizikadan istifadə edərək zamanın nə olması və bir oxunun varlığı, təbiətdə düzənsizliyin artması və bunun fizikadakı qarşılığının tapılmasından ibarətdir. Zamanı idarə etmək, ...