Teosofiya nədir? // Fəlsəfə lüğəti

0
3

Teosofiya [yun. Theos – allah və sophia – müdriklik, bilik; hərfən – allahın dərk edilməsi] –
teologiya ilə [məs. ―Areopagitiklərdə] və ya mistikanın dini etiqaddan kənar formaları ilə eyniləşdirilən anlayış.

Fəlsəfə terminlərinin izahlı lüğəti,2014

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here