Transduksiya nədir? / Ensiklopedik bilgi

0
8

Transduksiya

Irsi informasiyanın ötürülməsində DNT-nin rolunu sübut edən hadisələrdən biri də transduksiya hadisəsidir.
Bir bakteriyadan (donordan) mötədil bakteriofaqlar vasitəsilə müəyyən irsi materialın (fraqmentin) digər bakteriyaya keçirilməsi hadisəsinə transduksiya deyilir. Bu maraqlı genetik mexanizm 1952-ci ildə
Sinder və Lederberqin təcrübələrində aşkara çıxarılmışdır.

 

Mənbə: NUKLEIN TURŞULARININ KIMYƏVI QURULUŞU

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here