Ziddiyətlərin müxtəlifliyi qanunu: Antoqonistlər

Post date:

Author:

Category:

Ziddiyətlərin müxtəlifliyi qanunu: Dünyada başlıca ən müxtəlif ziddiyyətlər mövcuddur. Bunlardan biz daxili və xarici, antaqonistqeyri- antaqonist ziddiyyətlər haqqında danışacayıq.

Daxili ziddiyyətlər müəyyən predmetin bir-birinə əks tərəflərinin qarşılıqlı təsiri, mübarizəsidir. Məsələn, müsbət yüklü nüvə ilə mənfi yüklü elektronların qarşılıqlı təsiri “mübarizəsi “olmadan atom mövcud ola bilməzdi.Assimilyasiya və dissimilyasiya olmadan orqanizm mövcud ola bilməzdi .

Xarici ziddiyyətlər müəyyən predmetin onun əhatə edən mühitlə, bu mühitdəki predmetlə ziddiyyətli münasibətləridir. Xarici ziddiyyətlər inkişafa kömək edə bilər və ya onu ləngidə bilər, ona müxtəlif şəkillər, formalar verə bilər, lakin prosesin başlıca gedişini , bütövlüdə inkişafı adətən müəyyən edə bilmir.

Antaqonist və qeyri-antoqonist ziddiyyətlərdən danışarkən hər şeydən əvvəl ictimai hadisələr sahəsini nəzərdə tutmaq lazımdır.

Antaqonist ziddiyətlər – hər şeydən əvvəl mənafeləri bir-birinə barışmaz düşmən olan siniflər arasındakı ziddiyətlərdir. Bu ziddiyyətlərin ən mühüm əlaməti ondan ibarətdir ki, bunlar hansı ictimai quruluş üçün tipikdirsə, həmin ictimai quruluş çərçivəsində bunları həll etmək mümkün deyildir. Misal üçün burjuaziya və proletariatın mənafeyi bir-birinə kökündən əksdir: burjuaziya öz hökmranlığını əbədiləşdirməyə, proletariat isə istismardan azad olmağa çalışmışdır. Nəticədə onların arasında kəskin sinfi mübarizə gedir və mübarizədə labüd surətdə ictimai inqilab ilə bitir. Beləliklə , sinfi mübarizə və ictimai inqilabı kapitalizmin antaqonist ziddiyyətlərinin həll edilməsinin xüsusi formasıdır.

Qeyri antoqonik ziddiyətlər– öz əsas başlıca mənafeləri bir-birinə uyğun gələn siniflərin və ictimai qrupların ziddiyyətləridir. Bu ziddiyyətlər ictimai inqilab vasitəsi ilə həll edilmir, tədricən aradan qaldırılır. Məsələn, fəhlə sinfi və kəndlilər arasındakı ziddiyyətlər belədir. Kapitalizm şəraitində şəhər kəndi istismar edir və kəndin şəhərə olan kinini müəyyən dərəcədə fəhləyə də aid edir. Kəndlinin mülkiyyəti var (torpağı, atı, avadanlığı və.s.) və o həmin mülkiyyəti saxlamaq istəyir. Fəhlənin mülkiyyəti isə yoxdur. Fəhlələrlə kəndlilərin mənafeyi bazarda da toqquşur, burada kəndli öz əməyini məhsullarını baha satmağa çalışır.Bütövlükdə bunların hamısı kapitalizmdə fəhlə sinfi ilə kəndlilər arasıda müəyyən ziddiyyətlər doğurur. Bu siniflərin hər ikisi də istismar olunun sinifdir. Buna görə də onlar istismarı aradan qaldırmağa çalışır və bu başlıca məsələlələrdə onların mənafeyi eynidir.

Əsas oxu: https://rezonanss.com/dialektik-materializm/

STAY CONNECTED

19,717FansLike
2,185FollowersFollow
0SubscribersSubscribe

INSTAGRAM

Ziya Mehdiyev
AZƏRBAYCAN TİBB UNİVERSİTETİNDƏ TƏHSİL ALIR. ƏSASƏN FƏLSƏFƏ,PSİXATRİYA/PSİXOLOGİYA,TİBB BÖLMƏSİNDƏ MƏQALƏLƏR YAZIR. REZONANSIN İDEYA MÜƏLLİFİDİR.

Elekron necə kəşf edildi?

İlkin fikirlər Bizim eradan bir neçə əsr əvvəl qədim yunan alimləri yunla sürtülmüş kəhrəbanın yüngül cisimləri...

Beyin donması nədir?

Sizdə də heç belə olub? Soyuq, şirin, dadlı dondurma yeyirsiniz vəə... Budurr! sanki beyniniz donur! Nə baş verdi?

“Qara qızıl” – Neftin tarixi

Neftin fiziki və kimyəvi xassələri Neft, əsasən karbohidrogenlərin və digər üzvi birləşmələrin mürrəkkəb qarışığından ibarət spesifik iyə malik yanar mayedir....